DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
 Generellt om egen bolig
 Materialer og byggeprosesser
 Drift og bruk
 Luftkvalitet
 Spesielle problemer
 Ergonomi og sikkerhet
 
 Risikoforhold
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Det fysiske miljø og hjemmeulykker. Ergonomi. Sikkerhet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 Uteområdet
 Fukt
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Faktablad
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Stønadsordninger
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Ventilasjonstyper
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Er luften inne god nok?
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

ergonomi og sikkerhet

Dokumenter:

Risikoforhold
KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
Det fysiske miljø og hjemmeulykker. Ergonomi. Sikkerhet
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø

 

DU ER HER :

Forsideegen boligergonomi og sikkerhet

 

AKTUELLE KATEGORIER :
bygningen
egen bolig