DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
 Generellt om egen bolig
 Materialer og byggeprosesser
 Drift og bruk
 Luftkvalitet
 Spesielle problemer
 Elektromagnetisme
 Sopp og mugg
 
 Radonlitteratur
 
 Brannskade
 
 Vannskader. Fuktskader. Kondens
 
 Arkitekttabber
 Ergonomi og sikkerhet
 Uteområdet
 Fukt
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Faktablad
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Stønadsordninger
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Ventilasjonstyper
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Er luften inne god nok?
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Radonlitteratur

  • European Commision (1995): Radon in indoor air. Indoor air quality and its impact on man. Report no 15 (Eur 16123 EN)
  • Strand T, Green BMR, Lomas PR, Magnus K, Stranden E (1991): Radon i norske boliger.
    Statens Institutt for strålehygiene. Rapport 1991:3 (skår 1-2, 15 referanser)
  • Statens strålevern/Statens institutt for strålehygiene Pb 55, 1345 Østerås Besøksadresse Grini næringspark 13, Østerås. Tlf 67 16 25 00, telefax 67 14 74 04

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideegen boligspesielle problemerRadonlitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
litteratur
gasser
spesielle problemer